Site Overlay

จะขอเงินในวัน Amavasya ได้อย่างไร? คุณต้องเตรียมอะไรบ้าง?

วันจันทร์วันขอเงิน หรือ วันอามาวสยา ตรงกับวันที่ ข้างขึ้นของทุกเดือน เป็นวันแรกที่ดวงจันทร์เริ่มก่อตัวอีกครั้งหลังจากข้างแรมสิ้นสุดลง เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงมากที่สุด จึงเป็นวันที่เชื่อกันว่าเหมาะแก่การขอพรจากพระจันทร์ โดยเฉพาะการขอพรในเรื่องโชคลาภและเงินทอง

วันจันทร์ วันขอเงิน ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • ธูป ดอก เทียน เล่ม
 • กระเป๋าสตางค์ที่ใช้ประจำ ใช้ขอพรได้
 • ถุงเงินของขวัญ

ขั้นตอนการขอเงินพระจันทร์มีดังนี้

 • เลือกสถานที่ที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 • เตรียมสิ่งของ กระเป๋าสตางค์ ถุงของขวัญ ตั้งไว้ข้างหน้า
 • จุดธูป/เทียนที่เตรียมไว้ (อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่จุดธูปและเทียนด้วย)
 • สวดมนต์ขอเงินจากพระจันทร์

โอม จันทรา ศศิประภา นะมาหะ ข้าพเจ้าขอพลังแห่งพระเจ้าจันทรา ผู้ให้แสงสว่างแห่งราตรี โปรดประทานทรัพย์สมบัติ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความสงบ ความร่มเย็น แก่ข้าพเจ้าตลอด 0 วัน จนกระทั่งขึ้นค่ำ

 • สวดมนต์มหาลาภ

(สวดมนต์ ครั้ง)

นะมามีมา มาตาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวณัมวา รจทังวา มณีวา

ทนังวา พิชังวา อัททางวา ปัททังวา

เอฮิ เอฮิ อาคัจแชยะ อิติมิมา นะมิหัง

 • ตั้งจิตสวดมนต์และขอพรจากพระจันทร์ อธิษฐานขอโชคลาภ เงินทอง และความเจริญรุ่งเรือง
 • ใส่เงินของขวัญลงในกระเป๋าเงินของคุณ

เคล็ดลับการขอเงินบนดวงจันทร์

 • ทำจิตใจให้ผ่องใส คิดดี ทำดี พูดดี
 • ทำความสะอาดกระเป๋าเงินเก่าของคุณก่อนใช้งาน หรือเปลี่ยนใบใหม่
 • ใส่เงินเต็มถุง จัดเรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบ
 • คุณไม่ควรให้คนอื่นยืมเงิน
 • อธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากอคติ
 • บูชาในช่วง ชั่วโมงก่อนหรือหลังฤกษ์มงคล

ความเชื่อในการขอเงินจากพระจันทร์ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคน โปรดใช้วิจารณญาณ